top of page

Regulamin

 

1. Ogólne zasady:

• Pobyt na terenie całego kompleksu odbywa się na własne ryzyko; Osoby niepełnoletnie muszą przez cały czas znajdować się pod nadzorem opiekunów prawnych. Odpowiedzialność jest ustalana na podstawie odpowiedniego ubezpieczenia danej osoby/opiekuna.
• Na teren stajni i wybiegów można wchodzić wyłącznie w towarzystwie osób do tego uprawnionych. Karmienie koni jest zabronione.
• Uczestnicy są informowani, że jazda konna i zajmowanie się końmi wiąże się z pewnym ryzykiem i niebezpieczeństwami oraz są świadomi możliwych wypadków i kontuzji.
• Uczestnicy jazd powinni być doświadczonymi jeźdźcami i pewnymi siebie we wszystkich trzech chodach.
• Uczestnicy powinni cieszyć się ogólnie dobrym zdrowiem.
• Uczestnicy nie powinni ważyć więcej niż 85 kg.
• Nasze konie są spokojne i doświadczone w terenie. Są to jednak zwierzęta, których zachowanie nigdy nie jest całkowicie przewidywalne. Dlatego każdy bierze udział w jezdzie na własne ryzyko. Jako organizator nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody na mieniu lub zdrowiu uczestników.
•Przed każdym przejazdem prosimy uczestników o podpisanie poniższej deklaracji zgody.

 

2. Kursy, szkolenia i rajdy:
• Udział w wydarzeniach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Trenerzy realizujący szkolenie, jak również Ranczo Rajbas są zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
• Opłaty za daną imprezę należy uiścić Ranczo Rajbas przed rozpoczęciem imprezy.
• Po uzgodnieniu i umówieniu w ciągu 7 dni gdy zostanie wpłacona zaliczka w wysokości 50% całkowitej kwoty imprezy. To konczy rezerwację. Gość otrzymuje od nas potwierdzenie rezerwacji.
• Pozostałą opłatę za imprezę należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu lub krótko przed przyjazdem przelewem bankowym.
• Jeżeli wydarzenie wbrew oczekiwaniom nie odbędzie się z ważnych powodów takich jak choroba trenera lub siła wyższa, uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni. W takim przypadku wszystkim uczestnikom zostanie ustalony odpowiedni alternatywny termin. Nie ma możliwości rekompensaty.
• W przypadku wcześniejszego wyjazdu gościa nie zwracamy kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy.
• Nie zwracamy 50% zaliczki, chyba że rezerwacja zostanie odwołana na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu - w takim przypadku zwracamy 50% wpłaconej kwoty.

• Jeśli choroba uniemożliwiła Ci pobyt, możesz anulować lub zmienić rezerwację, ale tylko wtedy, gdy gość potwierdzi to i udokumentuje na piśmie.

•W przypadku nie pojawienia się bez anulowania kaucja nie zostanie zwrócona.

bottom of page